25 בדצמבר 2012

בג"צ דחה את עתירת "אדם טבע ודין"

בפסק דין שניתן אתמול דחה בית המשפט העליון של ישראל עתירה שהוגשה על ידי אדם טבע ודין כנגד מספר משרדי ממשלה בישראל, חברת IEI וחברה נוספת שעוסקת בנפט וגז בישראל, בדרישה לבטל את התקנות שמסדירות את תהליך מתן ההיתרים לחיפושי נפט וגז, ובדרישה לבטל את רישיון החיפוש שניתן ל- IEI,.

בחודש אוקטובר דחה בית המשפט עתירה קודמת שהגישה האגודה כנגד הנפקה של רישיונות חיפוש על פי תקנות אלה, ובכלל זה רישיון שהונפק ל- IEI מנגד התנועות הירוקות אינן נחות ומתכוונות להמשיך בקמפיינים ברשת ובלחץ ציבורי על מנת לעצור את פיתוח משאבי הנפט בשפלת יהודה.

אפשר לומר כי קבלת העתירות עלולה היתה להנחית מכת מוות על יזמות בתחומי חיפושי הגז והנפט בישראל, אך מוקדם לשמוח על הדחייה. למרות הנצחונות של חברת IEI בבתי המשפט לא תמה דרך היסורים המצפה לה כאשר מחיר העיכובים הללו עולה ביוקר לכלל אזרחי ישראל ומושכים את תהליכי ההפקה של אנרגיה בישראל שנים מעבר לתכנון הסביר. 

בצירוף מקרים פרסם היום בנק ישראל דו"ח המציג תחזית צמיחה לישראל שתהיה חיובית יותר במידה ומשאבי הגז יפותחו במהירות וחלשה יותר במידה והבירוקרטיה של מדינת ישראל והאירגונים הירוקים ימשיכו לעכב את הפרוייקטים ואת אספקת ופיתוח האנרגיה בישראל. 

בכתבה בגלובס מצוטט אמיר כהנוביץ, כלכלן מאקרו ראשי בכלל פיננסים, כי"בניכוי השפעת תחילת הפקת הגז מתמר, הצמיחה ל-2013 עודכנה כלפי מטה ל-2.8% לעומת 3% בתחזית הקודמת. הבנק הוסיף כי ההתפתחות הצפויה בתעסוקה ובאבטלה עקבית עם שיעור הצמיחה ללא הפקת הגז, כלומר הוא רומז שמדיניות הריבית עשויה להיגזר מהצמיחה ללא הגז. השפעות ההכנסות מקידוח 'תמר' לא הוכנסו במלואן לתחזיותינו, עד שנראה את הכסף".

על הפרוייקט של חברת IEI ומשמעותו למדינת ישראל אפשר ללמוד מן ההרצאה הבאה שניתנה כל ידי ד"ר הרולד ויניגר, המדען הראשי של IEI בועידת ישראל לעסקים שנערכה בתחילת החודש.

אין תגובות: