23 בדצמבר 2012

בכמה עולים פני הים ? (פרק 8)

בפוסט הקודם על הנושא כתבתי שלא נמצאה האצה בקצב עליית פני הים. פני הים עולים בהדרגה, עוד מלפני תקופת הפליטות האנושיות המוגברות, בקצב של כ 20 ס"מ למאה שנים. הטענה של החממיסטים היא שקצב עליית פני הים הואצה ב 50 השנים האחרונות, בגלל ההתחממות הגלובאלית הנוראית (שהוקפאה בינתיים ב 16 השנים האחרונות).
ובכן – השאלה היא יש או אין האצה בעליית פני הים?   על נושא זה כתבה ד"ר קורי פוסט.
"שניים משלושה שיחזורים של מפלס פני הם, שנעשו על פי מדידות באמצעות מצופים, שבהם הנתונים מתחילים בשנת 1900 או מוקדם יותר, מראים על האצה גדולה מ אפס... לכן זה סביר – likely – שעליית פני הים אכן הואצה מאז 1900 ועד היום."
שימו לב ל"קריטריון" של ה IPCC 2 מתוך שלושה מחקרים = likely...
בינתיים פורסם מחקר נוסף שטרם נכלל ב"סוד5" (עליו דיווחתי גם בפוסט הקודם) – של גרגורי ושות', שמצא "יציבות, ללא האצה, או כמעט ללא האצה, למרות ה"אילוץ האנטרופוגני"  הגובר [פליטות הפד"ח]. כלומר – הקשר בין עליית פני הים ושינויי האקלים הגלובאלי הוא קלוש עד בלתי קיים".
אז עכשיו, ה IPCC צריך לשנות את עמדתו מ"סביר" – likely  ל "לא סביר ולא בלתי סביר" as likely as not – כי התוצאה עכשיו במחקרים היא 2:2...
ד"ר קורי כותבת שמן הראוי היה שה IPCC יתעמק יותר בתוכן ואיכות המחקרים ולא ינקוט עמדה שיטחית על פי ספירת המאמרים.
באותו נושא: מוטל לובוס מביא את הציור היפה שלמטה, המתאר את מדידות עליית פני הים על פי אחד המצופים הותיקים והמדויקים בעולם – זה שב"בטרי פארק" בקצה הדרומי של מאנהאטן, ניו יורק, הפעיל, כמעט ללא הפסקה, מאז 1850.
*     
קצב עליית פני הים הוא מאד, מאד אחיד וקבוע – במקרה זה 27.7 ס"מ למאה שנה, עם סטיית תקן מאד קטנה. מגמה דומה נמדדה בהרבה מצופים אחרים (קישוריות לנתונים בפוסט של מוטל).
הסיכום של קורי: "הראיות על האצה בקצב עליית פני הים הן קלושות מאד". קישור לדיון קודם שלה בנושא – כאן.

יעקב

אין תגובות: