30 בדצמבר 2012

הפוליטיזציה של הדובים הלבנים.הנה הסיפור על סיווג דובי הקוטב על ידי ידידנו, האו"מ. יש גוף בינלאומי שנקרא IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – or as it calls itself, the World Conservation Union.
במפגש של ביולוגים, מומחים לדובים לבנים, ב 1965, סווג הדוב כמיון בסכנה (vulnerable) ברשימה האדומה של ה IUCN. ביולוגים האלה יצרו בהמשך את הקבוצה שנקראת "מומחי הדובים" - Polar Bear Specialist Group (PBSG).

בהמשך הייתה ספירה עולמית של הדובים, ב 1995, ונמצא שיש בין 21 ל 28 אלף דובים, והם אינם עומדים ב 4 קריטריונים כדי להיכלל בסיווג "פגיעים (בסיכון)" ,vulnerable ולכן הסיווג שונה ל "סיכון נמוך" בשנת 1996. אולם קבוצת מדעני הדובים PBSG, במקום לשמוח על השגשוג של הדובים, המשיכה להיות מודאגת, והעבירה החלטה, בשנת 2006, להחזיר את הדובים לסיווג "בסיכון".

במפגש של ה PBSG, ב2005, החברים גילו שלמרות שהדוב הלבן אינו עומד באף אחד מהקריטריונים להגדת הסיכון, יש דרך להחזירו בכול זאת לסיווג זה אם ימצאו תחזית המראה שיש סיכון לקיטון של 30% באוכלוסייה בעתיד, בגלל שינויים צפויים בסביבת החיים של הדוב. הם מצאו שיש סיכון כזה, הנובע מהירידה הצפויה בשטחי הקרח הצפוני, בגלל ההתחממות הגלובאלית.

בישיבה אחת קצרה, ללא מחקרים ודיונים החליטו ה PBSG להסתמך על נייר שנקרא Hassol 2004 , ושחובר על ידי סוזן ג'יי האסול, "מומחית לתקשורת בענייני אקלים"... היא חיברה דוח Arctic Climate Impact Assessment report (ACIA 2004),  - משהו דומה ל IPCC, דו"ח אקטיביסט ומגמתי ללא תשתית מדעית מוצקת.

ה PBSG (קבוצת מומחי הדובים) הוקמה במקור כדי להילחם בתופעה של ציד הדובים, והיא הצליחה במשימה כאשר נחתמה ב 1973 האמנה הבינלאומית האוסרת ציד דובים. אולם, ב 2006, בישיבה קצרה וללא בדיקה של הבסיס המדעי, הם שינו את ייעודם המקורי (מלחמה בציד) לייעוד חדש (מלחמה בהתחממות הגלובאלית).

אחד מהחברים המייסדים של ה PBSG, מיטץ' טיילור, החליט בכול זאת לבדוק את העובדות, ומצא שאין ביסוס מדעי של ממש לשינוי בעמדה. הפתרון של ה PBSG? הם גירשו את טיילור מהקבוצה, בשנת 2009, תוך שהם מציינים:

for the sake of polar bear conservation, views that run counter to human induced climate change are extremely unhelpful.
 "למען שימור גזע הדובים הלבנים, דעות המנוגדות לרעיון ההתחממות הגלובאלית מעשה ידי האדם אינם מועילות". כלומר – הוא גורש מהקבוצה לא בגלל חוסר מומחיות בענייני דובים, אלא בגלל דעות "לא תקינות" בנושא ההתחממות.
בהמשך, בשנת 2008, ובהסתמך על הסיווג החדש של ה IUCN, הכניסה גם ממשלת ארה"ב את הדוב הלבן לרשימת בעלי החיים בכנת הכחדה.

אנו רואים כאן איך קבוצת המדענים מומחים, ,PBSG  מסונפת לאירגון הקשור לאו"מ, הופכת לקבוצה של אינטרסנטים, הפועלת לפי שיקולים אידיאולוגיים ופוליטיים.
הסיפור המלא עם קישוריות לכול המסמכים וההחלטות נמצא בקישור.

יעקב


אין תגובות: