14 בינואר 2013

אין קשר סטטיסטי בין התחממות גלובאלית לגזי חממה.

מחקר סטטיסטי חדש על ההתחממות הגלובאלית התפרסם בנובמבר 2012. מחברי המחקר הם מ' בינשטוק מהחוג לכלכלה באונ' העיברית, י' רייגוורץ ממחלקת הכלכלה באונ' ג'ורג' וואשינגטון ופרופ' נתן פלדור מהמכון לחקר מדעי האדמה באונ' העברית בירושלים (בתמונה).

הם משתמשים בשיטות סטטיסטיות כדי לבחון את התיאוריה של ההתחממות הגלובאלית מעשה ידי אדם – AGW. לפי התיאוריה הזו, הגידול בריכוז גזי החממה (בייחוד פד"ח) הוא הגורם העיקרי לעליית הטמפרטורות במאה ה 20.

הם מוצאים שאין קשר סטטיסטי בין מגמות גזי החממה, הארוסולים וקרינת השמש לבין ההתחממות בתקופת המדידות 1880-2007. כלומר – הניתוח הסטטיסטי מראה שהשינויים (או המגמות) של הפרמטרים האלה הם בלתי תלויים, אין קשר סטטיסטי חזק בין סדרות הזמן של הנתונים האלה.
מתוך המסקנות:
"הנתונים, 2007 - 1880, אינם תומכים באינטרפרטציה האנטרופוגנית של ההתחממות" (כלומר בהנחה שההתחממות היא מעשה ידי אדם).

הם אומרים:
Nevertheless, there seems to be a temporary anthropogenic effect. If the effect is temporary rather than permanent, a doubling, say, of carbon emissions would have no long-run effect on Earth’s temperature, but it would increase it temporarily for some decades. Indeed, the increase in temperature during 1975–1995 and its subsequent stability are in our view related in this way to the acceleration in carbon emissions during the second half of the 20th century(Fig. 2). The policy implications of this result are major since an effect which is temporary is less serious than one that is permanent.

"בכול זאת נראה שיש אפקט אנושי זמני. ייתכן וההתחממות בין 1975-95 קשורה להאצה בגידול ריכוזי הפד"ח בחצי השני של המאה ה 20. אבל, המשמעות לגבי המדיניות היא רבה מאד, כי אפקט זמני אינו רציני ומסוכן כמו אפקט קבוע".

הטענות על הקשר הישיר והחזק בין גזי חממה להתחממות מבוסס בעיקר על מודלים אקלימיים. על זה אומרים המחברים:
GCMs embody hundreds if not thousands of unknown parameters to be calibrated. In practice this leaves few if any degrees of freedom to carry out meaningful statistical tests. This explainswhy observationally similar GCMs often generate quite different forecasts.
המודלים GCM כוללים מאות אם לא אלפים של פרמטרים בלתי ידועים. למעשה זה משאיר מעט מאד דרגות חופש שאפשר לבדוק באמצעות מבחינים סטטיסטיים. זה גם מסביר מדוע מודלים דומים יוצרים תחזיות שונות".

סיכום שלי: הם ניסו למצוא חיזוק לתיאוריית ההתחממות הגלובאלית באמצעות ניתוחים סטטיסטיים של סדרות של נתונים. הם לא מצאו. מסקנתם: הניתוח הסטטיסטי מצביע על חוסר קשר בין ההתחממות לגורמים אנושיים.

יעקב

3 תגובות:

איל אמר/ה...

בינתיים גם ב NASA מודים שהשפעת השמש גבוהה בהרבה מאשר שיערו.
לדעתי, השינויים קשורים בעיקר בשמש.

יעקב אמר/ה...

הבעיה היא שלא יודעים. לא יודעים עד כמה משפיעה השמש, והעננים, ואדי המים, והתנודות הטבעיות.
מה שידוע לנו הוא מעט מאד.

השאלה היא תמיד אם חוסר ידע, או הפחד מפני הבלתי ידוע, מספיק כדי להיכנס להיסטריה.

אנונימי אמר/ה...

יעקוב השמש מאוד משפיע היא תיקבע אם יהיה עדין קרח או לא